Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2014

[...] bałem się pogryzienia przez chorą na wściekliznę rzeczywistość, strzaskania iluzji, romantyzmu utopionego w ostatnich złotówkach, dylematach - cola czy chleb.
— Jakub Żulczyk
Reposted frommotkaaa motkaaa vianicdostracenia nicdostracenia
Przysięgam, że nigdy w życiu, ale to nigdy, aż do końca pierdolonego świata, przez wszystkie starości i młodości, przez wszystkie śmierci i narodziny, przez wszystkie gówno warte inicjacje i zakończenia, przysięgam na Veddera, Jezusa, Kapitana Planetę, Ojca, na wszystkie momenty, w których zrywał - budził mnie - zastanawiał, ten delikatny szept Czegoś Więcej, oddech Przeżycia, smak Przyszłego Wspomnienia, nieważne, czy było to podczas słuchania kaset, oglądania seriali, imprezowych agonii, obejmowania, ruchania, patrzenia, myślenia - przysięgam, że nigdy w życiu jej nie opuszczę.
— Jakub Żulczyk
Reposted frommotkaaa motkaaa vianicdostracenia nicdostracenia
4252 7c00
3677 0cbb
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viaundertow undertow

April 19 2014

1374 acc1
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawasteland wasteland
1735 6fd9
Reposted fromloverdose loverdose viawasteland wasteland
4825 4daa
Reposted fromgifluv gifluv viawasteland wasteland
2054 d182
best scene ever
Reposted fromobliviate obliviate viawasteland wasteland
2117 0d0f
Reposted frompoczujto poczujto viawasteland wasteland
Widzę, że Pan jak i ja, ma w mózgu obóz koncentracyjny.
— Sylvia Plath
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viathefirstdrop thefirstdrop

April 17 2014

4255 57ba
Reposted fromresort resort viaidontcareiloveit idontcareiloveit
4727 4195
Reposted frompesy pesy viaidontcareiloveit idontcareiloveit

April 12 2014


"Wszystko co mam, co dał mi świat
Nosze w sobie by kiedyś Ci dać
Choć mówią że, nie mamy szans
Ciągle wierzę że jeszcze jest czas
I chcę, razem z Tobą zakończyc ten dzień
Ten jeden dzień..."

April 04 2014

0926 5779
Reposted fromryba ryba viacalineczka calineczka

April 03 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl